Argumentele Domnicăi Manole privind necesitatea majorării salariilor la Curtea Constitutională


Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, declară că este necesară majorarea personalului instituției, dar și modificarea coeficientului de salarizare. Începând cu anul 1995 și până în prezent, volumul de activitate al Curții Constituționale a crescut de opt ori, astfel că instituția e pusă să facă față sarcinii de muncă crescute, având același număr de unități de personal.

„Curtea a reiterat concluzia formulată în Hotărârea nr. 1 din 2021, potrivit căreia „având în vedere caracterul complex al sesizărilor, precum și volumul activității Curții, care crește în mod constant, pentru creșterea calității procesului de control al constituționalității, este necesară majorarea personalului de specialitate din cadrul Secretariatului Curţii Constituţionale,  majorarea numărului asistenților judiciari. Acestui obiectiv i se poate da efectivitate prin consolidarea statutului legal al asistentului judiciar în cadrul Curții Constituționale, în vederea modificării clasei de salarizare și a coeficientului de salarizare a acestuia”, a declarat Domnica Manole într-un briefing de presă, la care a prezentat un raport de activitate pentru 2021, transmite IPN.

Potrivit datelor statistice prezentate, dacă în anul 1995 au fost înregistrate 36 de sesizări, atunci în anul 2021 numărul acestora a crescut până la 293. „Cu toate acestea, Curtea trebuie să facă față sarcinii de muncă crescute, având același număr de unități de personal, aprobat cu mai mulți ani în urmă. Raportat la numărul de dosare aflate în gestiunea Curții și sarcina de activitate a Curții, numărul unităților de personal este insuficient și disproporționat”, a precizat președinta Curții Constituționale.

Sursă