În 2022 va fi efectuat un audit public extern în domeniul gazelor naturale


Curtea de Conturi va face în 2022 un audit public extern în domeniul gazelor naturale. Un proiect propus de deputații PAS prevede că auditul se va desfășura la societăți pe acțiuni, la entitățile de drept public, precum și la alte persoane juridice afiliate acestora, în partea ce ține de domeniul gazelor naturale. Va fi verificată conformitatea tranzacțiilor financiare, a cheltuielilor și a investițiilor capitale, transmite IPN.

Misiunea de audit va fi efectuată cu derogare de la prevederile Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și Legii privind societățile pe acțiuni care stabilește că auditul poate fi efectuat la entitatea de interes public și la societatea în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Or, cota statului în capitalul social al unor astfel de întreprinderi este sub 50% și în prezent Curtea este limitată în efectuarea unui audit public extern.

Astăzi, proiectul a fost discutat în Comisia parlamentară de control al finanțelor publice și urmează să fie dezbătut în plen. Vicepreședintele Comisiei, Artur Mija, a remarcat că, în 30 de ani nu a fost realizat un audit public extern în acest domeniu. „Ținând cont de declararea stării de urgență prin hotărârea Parlamentului din 22 octombrie, precum și de faptul că insuficiența gazelor naturale afectează direct și imediat securitatea statului și a cetățenilor, o atenție sporită a fost acordată managementului financiar și corporativ al societăților comerciale și entităților care activează în domeniul gazelor naturale. Mai multe studii și rapoarte independente punctează spre administrarea defectuoasă a acestor întreprinderi, care influențează asupra majorării nejustificate a tarifelor la gaz și creșterii artificiale a datoriei față de furnizorii externi”, se menționează în nota proiect.

Proiectul de lege propune ca raportul auditului privind rezultatele auditului public extern executat să fie prezentat Parlamentului până pe 31 octombrie 2022.

Sursă