Programul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră, aprobat de Executiv


Procesul de monitorizare a calității apelor va fi îmbunătățit, iar accesul populației la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare va fi facilitat. În acest sens, Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră, ciclul II, pentru perioada 2023-2028.

Programul include caracteristica bazinului hidrografic, evaluarea stării apelor de suprafață și a celor subterane, precum și analiza impactului unui șir de factori asupra stării resurselor de apă. Astfel, datorită realizării măsurilor incluse în Planul de acțiuni aferent Programului, vor fi identificate cazurile de poluare, sursele acesteia și vor fi notificate autoritățile locale și centrale autorizate să ia măsuri de atenuare și restaurare. Prin urmare, starea ecologică și chimică a apelor va fi îmbunătățită. În același timp, o atenție sporită va fi acordată analizei economice a utilizării resurselor de apă.

Programul de monitorizare este parte a Convenției privind cooperarea pentru protecția și dezvoltarea durabilă a fluviului Dunărea din anul 1999. În calitate de țară candidat la aderarea la UE, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea să armonizeze legislația în domeniul apelor la Directiva Cadru Apă a Uniunii Europene (DCA).

Sursă